yanyahaya

yanyahaya

Kepentingan Ketepatan dalam Penterjemahan

Oleh: Yan Yahaya Bahasa adalah medium komunikasi yang amat penting. Bagi keadaan dua individu yang berbeza penguasaan bahasa, penterjemahan menjadi aspek unggul untuk menyampaikan maksud dan maklumat. Satu hal lain yang perlu dititikberatkan adalah ketepatan terjemahan itu sendiri. Penterjemahan maklumat…